Criteriile de selecţie
Volume: Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, nr. 2018, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018) (23)

Fișă de volum.

Image Alt

Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, 2018, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018)

ISSN:2458-0058; ISSN-L 2458-0058
Anul:2018
Referință:IV, anul 2018, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018)
Editura:Muzeul Municipiului București
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 23 de articole corespunzătoare
Titlu articol Autori
Inele de os descoperite în necropola de la Cernica-Mănăstirea Iezerul / Bone rings dicovered in the necropolis at Cernica-Iezerul Monastery, pag. 13-33
Podoabele din metal din aria KGK VI - Reconstruirea cadrului social. Context arheologic versus tipologie / Metal ornaments from the KGK VI - Reconstructing the social environment. Archaeological context versus typology, pag. 34-53
Descoperiri de epoca bronzului de la Ciofliceni (comuna Snagov, județul Ilfov) / Bronze Age finds from Ciofliceni (Snagov, Ilfov County), pag. 54-79
Lost and found: a pottery assemblage from the excavations at Histria in 1951 in the collection of Bucharest Municipality Museum / Pierdut și regăsit: un lot ceramic din timpul cercetărilor arheologice de la Histria din 1951 aflat în colecțiile Muzeului Municipiului București, pag. 80-119
De spectaculis: the organizers of the philotimiai in the Pontic regions / De spectaculis: Organizatorii de philotimiai în spațiul pontic, pag. 120-130
Castra Nova și structurile de pământ de la Amărăștii de Jos, județul Dolj. Studiu preliminar / Castra Nova and the earthen structures at Amărăștii de Jos, Dolj County. A preliminary study, pag. 131-170
Descoperiri aparținând culturii Dridu în așezarea de la București - "Străulești Măicănești" / Des découvertes de la culture Dridu trouveés sur les site de Bucarest - "Străulești Măicănești", pag. 171-204
Cartierul evreiesc. Cercetări arheologice preventive în zona străzilor Iuliu Barasch și Cluceru Udricani / The Jewish Quarter: Rescue archaeological research in the area of Iulius Barasch and Cluceru Udricani streets, pag. 205-235
Despre cele mai timpurii monede de tip Apollo emise la Istros (sec. al IV-lea a.Chr) / About the earliest Apollo type coins issued at Istros (4th century BC), pag. 239-253
Considerații privind activitatea monetăriei histriene în perioada elenisticădin perspectiva câtorva serii rare de bronz din tipurile Apollo și Demetra / Considerations on the activity of the Istrian mint during the Hellenistic Age, from the perspective of some rare bronze Apollo and Demeter type issues, pag. 254-266
Tezaurul de monede histriene de argint de la Kaolinovo (sec. al III-lea a.Chr.) / The hoard of Istrian silver coins found at Kaolinovo ( 3rd century BC), pag. 267-273
Regarding a rare Istrian bronze issue from the 2nd century BC / Despre o rară emisiune histriană de bronz din secolul al II-lea a.Chr., pag. 274-286
Again about Mithridates VI Eupator and the western coast of the Black Sea. About Istrian Lysimachus type staters with monograms HP and ME / Din nou despre Mithridates VI Eupator și coasta vestică a Mării Negre. În legătură cu staterii histrieni de tip Lysimach cu monogramele HP și ME, pag. 287-293
The divisionary coinage of Mircea the Elder within the Maria and Dr. George Severeanu Collection / Emisiunile divizionare de la Mircea cel Bătrân din colecția "Maria și Dr. George Severeanu", pag. 294-299
The late sixteenth century hoard discovered at Gălbinași, Călărași County / Tezaurul de la sfârșitul secolului al XVI-lea descoperit la Gălbinași, jud. Călărași, pag. 300-323
Un nou tezaur monetar descoperit la Blăjani, jud. Buzău (sec. al XVI-lea) / A new coin hoard discovered at Blăjani, Buzău County (16th century), pag. 324-346
Circulația guldenilor de 28 stüweri la Câmpulung, în lumina tezaurului din secolul al XVII-lea descoperit pe dealul Crețișoara / The 28 stüweri guilders in monetary circulation at Câmpulung, in the lights of the 17th century hoard discovered on Cretișoara hill, pag. 347-363
Tezaurul monetar din secolul al XVII-lea descoperit la Ceanu Mare (jud. Cluj) / The seventeenth hoard discovered at Ceanu Mare (Cluj County), pag. 364-385
An eighteenth century hoard discovered at Oltina, Călărași County / Un tezaur monetar din secolul al XVIII-lea descoperit la Oltina, jud. Călărași, pag. 386-405
O veche colecție de monede medievale românești în lumina documentelor din arhive / An old collection of Romanian medieval coins in light of archival documents, pag. 406-413
O tranzacție numismatică de la începutul secolului al XX-lea în Bucovina / A numismatic transaction in the beginning of the 20th century in Bucovina, pag. 414-420
Lista abrevierilor / Abbreviations, pag. 421-422
Normele de întocmire a lucrărilor destinate publicării, pag. 423-424
S-au listat 23 de articole corespunzătoare