Criteriile de selecţie
Volume: Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, III, nr. 2017, subtitlu: Anul III, nr. 3 (2017) (23)

Fișă de volum.

Image Alt

Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, III, 2017, subtitlu: Anul III, nr. 3 (2017)

ISSN:2458-0058; L 2458-0058
Anul:2017
Referință:III, anul 2017, subtitlu: Anul III, nr. 3 (2017)
Editura:OSCAR PRINT
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 23 de articole corespunzătoare
Titlu articol Autori
Loom weights from Șoimuș-Ferma La Avicola 2, Hunedoara County / Greutăți de țesut de la Șoimuș-Ferma La Avicola 2, județul Hunedoara, pag. 13-30
Precucuteni anthropomorphic figurines from the Boian-Gumelnița settlement at Chitila-Fermă / Figurine antropomorfe Precucuteni din așezarea Boian-Gumelnița de la Chitila-Fermă, pag. 31-55
XRF analyses performed on the Eneolithic copper objects from the Bucharest Municipality Museum’s Archaeological Collection / Analize XRF asupra obiectelor eneolitice de cupru din Colecția Arheologică a Muzeului Municipiului București, pag. 56-76
Determining the suitability of portable-XRF for the characterization of flint artifacts and raw materials from the Lower Danube Basin / Determinarea aplicabilității analizelor cu un XRF portabil pentru caracterizarea artefactelor de silex și a materiilor prime din Bazinul Dunării de Jos, pag. 77-103
Gumelnița zoomorphic figurines from the collections of the Bucharest Municipality Museum / Figurine zoomporfe gumelnițene din colecțiile Muzeului Municipiului București, pag. 104-125
Catch and release. Roman brooches from the collections of the Bucharest Municipality Museum / Prinde și desprinde. Fibule romane din colecțiile Muzeului Municipiului București, pag. 126-153
To have and to hold ... three handles from the Bucharest Municipality Museum / A avea și a cuprinde... trei mânere din colecțiile Muzeului Municipiului București, pag. 154-163
Descoperirile arheologice în situl Vlădiceasca, punctul La Merii Barbului / Découverts archéologiques dans le site Vlădiceasca - La Merii Barbului, pag. 164-196
A recently discovered site dated to the end of the Iron Age near Riben, Dolna Mitropolia district, Northern Bulgaria (III/II c. BC - I c. AD). Preliminary report on the pottery finds. / Un sit de la finalul epocii fierului recent descoperit lângă Riben, districtul Doina Mitropolia, Bulgaria de Nord (sec. III/II a.Chr. - sec. I p.Chr.). Raport preliminar asupra ceramicii., pag. 197-224
Stamps on bricks and tiles of the Roman army from the area of Transmariska / Ștampile de pe cărămizi si țigle ale trupelor militare romane din zona Transmariska, pag. 225-233
Medieval finds and pottery from the Roman fort of Sexaginta Prista at Ruse / Descoperiri medievale si ceramică din fortul roman de la Sexaginta Prista în Ruse, pag. 234-254
Date noi privind circulația monedelor de argint emise la Istros în nordul Mării Negre (sec. V-IV a.Chr.) / New data regarding the circulation of silver coins issued at Istros in the northern Black Sea (5th-4th centuries BC), pag. 255-274
Pentru o restitutio in integrum - despre câteva descoperiri elenistice din jurul jumătății secolului XX / For a restitutio in integrum - about some Hellenistic discoveries from around the mid-20st century, pag. 275-305
An unpublished hoard of Apollonia Pontica and Mesembria diobols from Dobrudja / Un tezaur inedit din Dobrogea conținând dioboli emisi de Apollonia Pontica si Mesembria, pag. 306-316
Două tetradrahme de tip Alexandru cel Mare descoperite la Jegălia,jud. Călărași / Two Alexander the Great type tetradrachms discovered at Jegălia, Călărași County, pag. 317-322
Hellenistic lead weights / Ponduri elenistice, pag. 323-335
Considerații asupra unui lot de monete bătute la Severin, dintr-un tezaur de la sfârșitul domniei lui Mircea cel Bătrân / Remarks on a lot of coins issued at Severin, from a hoard from the end of Mircea the Elder’s reign, pag. 336-344
Ottoman petty coinage in pre-Ottoman Belgorod, late 14th c. - 1484 / Moneda ottomană măruntă în CetateaAlbă în perioadapre-otomană, sfârșitul secolului al XIV-lea - 1484, pag. 345-379
An early seventeenth century hoard discovered in Dolj County / Un tezaur de la începutul secolului al XVII-lea descoperit în județul Dolj, pag. 380-499
Insigne ale unor școli militare din Rusia țaristă în colecția Muzeului Olteniei Craiova / Badges of some military schools from the Russian Empire in the collection of the Museum of Oltenia, pag. 400-405
Efigia lui Asklepios/Esculap pe monede și medalii, de-a lungul timpului / The effigy of Asklepios/Esculap on coins and medals, throughout the ages, pag. 406-416
Lista abrevierilor / Abbreviations, pag. 417-419
Normele de întocmire a lucrărilor destinate publicării, pag. 420
S-au listat 23 de articole corespunzătoare