Criteriile de selecţie


Urmează 13 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
 • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018), 2018  
  • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018), 2018
  • intră pe volum
Despre cele mai timpurii monede de tip Apollo emise la Istros (sec. al IV-lea a.Chr) / About the earliest Apollo type coins issued at Istros (4th century BC), pag. 239-253
2
 • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018), 2018  
  • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018), 2018
  • intră pe volum
Considerații privind activitatea monetăriei histriene în perioada elenisticădin perspectiva câtorva serii rare de bronz din tipurile Apollo și Demetra / Considerations on the activity of the Istrian mint during the Hellenistic Age, from the perspective of some rare bronze Apollo and Demeter type issues, pag. 254-266
3
 • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018), 2018  
  • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018), 2018
  • intră pe volum
Tezaurul de monede histriene de argint de la Kaolinovo (sec. al III-lea a.Chr.) / The hoard of Istrian silver coins found at Kaolinovo ( 3rd century BC), pag. 267-273
4
 • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018), 2018  
  • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018), 2018
  • intră pe volum
Regarding a rare Istrian bronze issue from the 2nd century BC / Despre o rară emisiune histriană de bronz din secolul al II-lea a.Chr., pag. 274-286
5
 • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018), 2018  
  • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018), 2018
  • intră pe volum
Again about Mithridates VI Eupator and the western coast of the Black Sea. About Istrian Lysimachus type staters with monograms HP and ME / Din nou despre Mithridates VI Eupator și coasta vestică a Mării Negre. În legătură cu staterii histrieni de tip Lysimach cu monogramele HP și ME, pag. 287-293
6
 • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018), 2018  
  • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018), 2018
  • intră pe volum
The divisionary coinage of Mircea the Elder within the Maria and Dr. George Severeanu Collection / Emisiunile divizionare de la Mircea cel Bătrân din colecția "Maria și Dr. George Severeanu", pag. 294-299
7
 • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018), 2018  
  • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018), 2018
  • intră pe volum
The late sixteenth century hoard discovered at Gălbinași, Călărași County / Tezaurul de la sfârșitul secolului al XVI-lea descoperit la Gălbinași, jud. Călărași, pag. 300-323
8
 • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018), 2018  
  • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018), 2018
  • intră pe volum
Un nou tezaur monetar descoperit la Blăjani, jud. Buzău (sec. al XVI-lea) / A new coin hoard discovered at Blăjani, Buzău County (16th century), pag. 324-346
9
 • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018), 2018  
  • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018), 2018
  • intră pe volum
Circulația guldenilor de 28 stüweri la Câmpulung, în lumina tezaurului din secolul al XVII-lea descoperit pe dealul Crețișoara / The 28 stüweri guilders in monetary circulation at Câmpulung, in the lights of the 17th century hoard discovered on Cretișoara hill, pag. 347-363
10
 • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018), 2018  
  • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018), 2018
  • intră pe volum
Tezaurul monetar din secolul al XVII-lea descoperit la Ceanu Mare (jud. Cluj) / The seventeenth hoard discovered at Ceanu Mare (Cluj County), pag. 364-385
11
 • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018), 2018  
  • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018), 2018
  • intră pe volum
An eighteenth century hoard discovered at Oltina, Călărași County / Un tezaur monetar din secolul al XVIII-lea descoperit la Oltina, jud. Călărași, pag. 386-405
12
 • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018), 2018  
  • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018), 2018
  • intră pe volum
O veche colecție de monede medievale românești în lumina documentelor din arhive / An old collection of Romanian medieval coins in light of archival documents, pag. 406-413
13
 • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018), 2018  
  • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018), 2018
  • intră pe volum
O tranzacție numismatică de la începutul secolului al XX-lea în Bucovina / A numismatic transaction in the beginning of the 20th century in Bucovina, pag. 414-420
S-au listat 13 articole corespunzătoare