Criteriile de selecţie


Urmează 19 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
 • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, III, subtitlu: Anul III, nr. 3 (2017), 2017  
  • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, III, subtitlu: Anul III, nr. 3 (2017), 2017
  • intră pe volum
Loom weights from Șoimuș-Ferma La Avicola 2, Hunedoara County / Greutăți de țesut de la Șoimuș-Ferma La Avicola 2, județul Hunedoara, pag. 13-30
2
 • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, III, subtitlu: Anul III, nr. 3 (2017), 2017  
  • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, III, subtitlu: Anul III, nr. 3 (2017), 2017
  • intră pe volum
Precucuteni anthropomorphic figurines from the Boian-Gumelnița settlement at Chitila-Fermă / Figurine antropomorfe Precucuteni din așezarea Boian-Gumelnița de la Chitila-Fermă, pag. 31-55
3
 • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, III, subtitlu: Anul III, nr. 3 (2017), 2017  
  • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, III, subtitlu: Anul III, nr. 3 (2017), 2017
  • intră pe volum
XRF analyses performed on the Eneolithic copper objects from the Bucharest Municipality Museum’s Archaeological Collection / Analize XRF asupra obiectelor eneolitice de cupru din Colecția Arheologică a Muzeului Municipiului București, pag. 56-76
4
 • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, III, subtitlu: Anul III, nr. 3 (2017), 2017  
  • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, III, subtitlu: Anul III, nr. 3 (2017), 2017
  • intră pe volum
Determining the suitability of portable-XRF for the characterization of flint artifacts and raw materials from the Lower Danube Basin / Determinarea aplicabilității analizelor cu un XRF portabil pentru caracterizarea artefactelor de silex și a materiilor prime din Bazinul Dunării de Jos, pag. 77-103
5
 • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, III, subtitlu: Anul III, nr. 3 (2017), 2017  
  • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, III, subtitlu: Anul III, nr. 3 (2017), 2017
  • intră pe volum
Gumelnița zoomorphic figurines from the collections of the Bucharest Municipality Museum / Figurine zoomporfe gumelnițene din colecțiile Muzeului Municipiului București, pag. 104-125
6
 • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, III, subtitlu: Anul III, nr. 3 (2017), 2017  
  • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, III, subtitlu: Anul III, nr. 3 (2017), 2017
  • intră pe volum
Catch and release. Roman brooches from the collections of the Bucharest Municipality Museum / Prinde și desprinde. Fibule romane din colecțiile Muzeului Municipiului București, pag. 126-153
7
 • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, III, subtitlu: Anul III, nr. 3 (2017), 2017  
  • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, III, subtitlu: Anul III, nr. 3 (2017), 2017
  • intră pe volum
To have and to hold ... three handles from the Bucharest Municipality Museum / A avea și a cuprinde... trei mânere din colecțiile Muzeului Municipiului București, pag. 154-163
8
 • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, III, subtitlu: Anul III, nr. 3 (2017), 2017  
  • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, III, subtitlu: Anul III, nr. 3 (2017), 2017
  • intră pe volum
Descoperirile arheologice în situl Vlădiceasca, punctul La Merii Barbului / Découverts archéologiques dans le site Vlădiceasca - La Merii Barbului, pag. 164-196
9
 • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, III, subtitlu: Anul III, nr. 3 (2017), 2017  
  • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, III, subtitlu: Anul III, nr. 3 (2017), 2017
  • intră pe volum
A recently discovered site dated to the end of the Iron Age near Riben, Dolna Mitropolia district, Northern Bulgaria (III/II c. BC - I c. AD). Preliminary report on the pottery finds. / Un sit de la finalul epocii fierului recent descoperit lângă Riben, districtul Doina Mitropolia, Bulgaria de Nord (sec. III/II a.Chr. - sec. I p.Chr.). Raport preliminar asupra ceramicii., pag. 197-224
10
 • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, III, subtitlu: Anul III, nr. 3 (2017), 2017  
  • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, III, subtitlu: Anul III, nr. 3 (2017), 2017
  • intră pe volum
Stamps on bricks and tiles of the Roman army from the area of Transmariska / Ștampile de pe cărămizi si țigle ale trupelor militare romane din zona Transmariska, pag. 225-233
11
 • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, III, subtitlu: Anul III, nr. 3 (2017), 2017  
  • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, III, subtitlu: Anul III, nr. 3 (2017), 2017
  • intră pe volum
Medieval finds and pottery from the Roman fort of Sexaginta Prista at Ruse / Descoperiri medievale si ceramică din fortul roman de la Sexaginta Prista în Ruse, pag. 234-254
12
 • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018), 2018  
  • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018), 2018
  • intră pe volum
Inele de os descoperite în necropola de la Cernica-Mănăstirea Iezerul / Bone rings dicovered in the necropolis at Cernica-Iezerul Monastery, pag. 13-33
13
 • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018), 2018  
  • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018), 2018
  • intră pe volum
Podoabele din metal din aria KGK VI - Reconstruirea cadrului social. Context arheologic versus tipologie / Metal ornaments from the KGK VI - Reconstructing the social environment. Archaeological context versus typology, pag. 34-53
14
 • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018), 2018  
  • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018), 2018
  • intră pe volum
Descoperiri de epoca bronzului de la Ciofliceni (comuna Snagov, județul Ilfov) / Bronze Age finds from Ciofliceni (Snagov, Ilfov County), pag. 54-79
15
 • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018), 2018  
  • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018), 2018
  • intră pe volum
Lost and found: a pottery assemblage from the excavations at Histria in 1951 in the collection of Bucharest Municipality Museum / Pierdut și regăsit: un lot ceramic din timpul cercetărilor arheologice de la Histria din 1951 aflat în colecțiile Muzeului Municipiului București, pag. 80-119
16
 • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018), 2018  
  • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018), 2018
  • intră pe volum
De spectaculis: the organizers of the philotimiai in the Pontic regions / De spectaculis: Organizatorii de philotimiai în spațiul pontic, pag. 120-130
17
 • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018), 2018  
  • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018), 2018
  • intră pe volum
Castra Nova și structurile de pământ de la Amărăștii de Jos, județul Dolj. Studiu preliminar / Castra Nova and the earthen structures at Amărăștii de Jos, Dolj County. A preliminary study, pag. 131-170
18
 • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018), 2018  
  • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018), 2018
  • intră pe volum
Descoperiri aparținând culturii Dridu în așezarea de la București - "Străulești Măicănești" / Des découvertes de la culture Dridu trouveés sur les site de Bucarest - "Străulești Măicănești", pag. 171-204
19
 • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018), 2018  
  • Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, IV, subtitlu: Anul IV, nr. 4 (2018), 2018
  • intră pe volum
Cartierul evreiesc. Cercetări arheologice preventive în zona străzilor Iuliu Barasch și Cluceru Udricani / The Jewish Quarter: Rescue archaeological research in the area of Iulius Barasch and Cluceru Udricani streets, pag. 205-235
S-au listat 19 articole corespunzătoare